Rotstab-Cabaret 2016

Pressebericht BZ zum Rotstab-Cabaret 2016
10-02-2016_BZ.pdf
Adobe Acrobat Dokument 246.1 KB
Pressebericht BaZ zum Rotstab-Cabaret 2016
10-02-2016_BaZ.pdf
Adobe Acrobat Dokument 336.3 KB
Pressebericht Volksstimme zum Rotstab-Cabaret 2016
11-02-2016_Volksstimme.pdf
Adobe Acrobat Dokument 1.4 MB
Pressebericht ObZ zum Rotstab-Cabaret 2016
11-02-2016_ObZ.pdf
Adobe Acrobat Dokument 1.6 MB

Rotstab-Cabaret 2015

Pressebericht BZ zum Rotstab-Cabaret 2015
17-02-2015_BZ.pdf
Adobe Acrobat Dokument 694.3 KB
Pressebericht BaZ zum Rotstab-Cabaret 2015
18-02-2015_BaZ.pdf
Adobe Acrobat Dokument 323.4 KB
Pressebericht Volksstimme zum Rotstab-Cabaret 2015
19-02-2015_Volksstimme.pdf
Adobe Acrobat Dokument 1.5 MB
Pressebericht ObZ zum Rotstab-Cabaret 2015
19-02-2015_ObZ.pdf
Adobe Acrobat Dokument 3.8 MB

Rotstab-Cabaret 2014

Pressebericht BZ zum Rotstab-Cabaret 2014
BZ Dienstag 04-03-2014.pdf
Adobe Acrobat Dokument 203.5 KB
Pressebericht BaZ zum Rotstab-Cabaret 2014
BaZ Mittwoch 05-03-2014.pdf
Adobe Acrobat Dokument 1.6 MB
Pressebericht Volksstimme zum Rotstab-Cabaret 2014
Volksstimme Donnerstag 06-03-2014.pdf
Adobe Acrobat Dokument 1.9 MB
Pressebericht ObZ Teil 1 zum Rotstab-Cabaret 2014
ObZ1 Donnerstag 06-03-2014.pdf
Adobe Acrobat Dokument 5.4 MB
Pressebericht ObZ Teil 2 zum Rotstab-Cabaret 2014
ObZ2 Donnerstag 06-03-2014.pdf
Adobe Acrobat Dokument 2.2 MB

Rotstab-Cabaret 2013

Pressebericht BZ Rotstab-Cabaret 2013
Bericht BZ 12-02-2013.pdf
Adobe Acrobat Dokument 149.2 KB
Pressebericht Volksstimme Rotstab-Cabaret 2013
Bericht Volksstimme 14-02-2013.pdf
Adobe Acrobat Dokument 1.7 MB
Dankesschreiben Regula Gysin zum Rotstab-Cabaret 2013
Dankesschreiben Regula Gysin.pdf
Adobe Acrobat Dokument 121.3 KB